Reklamácie

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode addekor.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@addekor.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia, respektíve popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu. Pre rýchlejšie uplatnenie reklamácie, odporúčame zaslať aj faktúru. Reklamovaný produkt (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru) je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení.
Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť! Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na info@addekor.sk. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu uvedenú v bode 4. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V jednotlivých bodoch nájdete všetky potrebné informácie, podrobné postupy krok za krokom, ako postupovať, pokiaľ by ste chceli tovar vrátiť, vymeniť za iný, vymeniť za väčší / menší variant alebo pokiaľ ste obdržali zásielku, ktorá prišla poškodená.

Zodpovednosť za vady, záruka sa nevzťahuje na akékoľvek produkty ktoré boli poškodené alebo uvedené do nefunkčného stavu:
• vonkajším vplyvom, zákazníkom, treťou osobou, nedodržaním návodu na použitie zo strany zákazníka
• v dôsledku nehody, zneužitia, nadmerného používania, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby, zanedbania alebo nesprávneho nastavenia,
•  v dôsledku používania na nesprávny účel alebo používania mimo podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke (návode na obsluhu),
•   nevhodným umiestnením produktu alebo nevhodnou údržbou,
•  stratou, poškodením alebo zničením produktu alebo jeho časti pri zaslaní produktu na reklamačné konanie,

1. Poškodená zásielka / Poškodený tovar

Pokiaľ sa stane, že Vám kuriér doručil objednávku a po jej rozbalení ste zistili, že obsah balíka bol poškodený, nezúfajte. Tu nájdete nasledovný postup, čo treba spraviť. Ak sa náhodou zistíže Vám prišiel poškodený tovar, následne začneme reklamačné konanie a na naše náklady Vám nový tovar / nové časti tovaru odošleme.

Postup pri poškodenom tovare:

 1. Pokiaľ nastane situácia, že tovar bol poškodený, s veľkou pravdepodobnosťou bude poškodený aj kartón, v ktorom je Vaša objednávka zabalená.
 2. Pôvodný kartón, obalový materiál prípadne drevenú šablónu od výrobku zatiaľ nevyhadzujte.
 3. Na to, aby sme začali s reklamačným konaním, budeme od Vás potrebovať zaslať email so všetkými potrebnými informáciami, ktoré sú popísané v nasledujúcich bodoch.
 4. Do emailu Vás poprosíme priložiť nasledovné fotografie: fotku detailu poškodeného tovaru, fotku celého tovaru, fotografiu vonkajšej strany kartónu, balenia z oboch strán a fotografiu prepravného štítku (ak napríklad je Vaša objednávka rozdelená do viacerých balíkov, aby sme vedeli identifikovať, ktorý z tých balíkov to bol). Tieto fotografie sú pre nás dôležité, aby sme začali reklamačné konanie s prepravnou spoločnosťou,
 5. Do emailu nám spomeňte číslo objednávky a všetky informácie, ktoré budete pokladať za dôležité, a ktoré nám môžu pomôcť k začatiu reklamačného konania s prepravcom,
 6. Email je potrebné odoslať na emailovú adresu info@addekor.sk .

 

2. Odstúpenie od zmluvy

Niekedy nastane situácia, kedy zákazník zistí, že daný výrobok nakoniec nepotrebuje, nesedí mu veľkostne a pod. Zákazník má právo v tomto prípade žiadať buď o výmenu tovaru (viac informácií v bode č. 3) alebo odstúpiť od zmluvy. Ponúkame pre vás jednoduchý a podrobný návod, ako postupovať, pokiaľ ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je možné do 14 dní od prevzatia tovaru. Náklady spojené s vrátením objednávky alebo jej časti k nám na našu adresu znáša spotrebiteľ/zákazník.

Postup:

 • Pri odstúpení od zmluvy je potrebné objednávku vrátiť so všetkými súčasťami.
  • Nie je možné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa jedná o výrobok na mieru (S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.). Pod výrobkom na mieru sa rozumie taký výrobok, ktorý by ďalej nemohol byť predajný, nakoľko nesie prvky, ktoré ho robia jedinečným (napríklad vlastný text, vlastný dizajn, vlastný obrázok) alebo nastali pri výrobku také modifikácie, ktoré ho odlišujú od štandardného produktu v ponuke (napríklad neštandardná povrchová úprava našej ponuky, ktorá nie je pri výrobku ponúknutá alebo zmena rozmerov). V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na dopravu a náklady  za vrátenie zásielky späť k nám.
 • Je potrebné nám v elektronickej podobe alebo papierovej forme odoslať vyplnený formulár “Odstúpenie od zmluvy”, ktoré si môžete stiahnuť TU. Je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou *, inak je dokument neplatný. 
 • Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak  zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru inak ako mu je umožnené v kamennej predajni.
 • Tovar odoslaný na dobierku, odoslaný na inú adresu ako uvedenú v bode 4, alebo na adresu pošty prebratý nebude. Odporúčame zásielku odosielať kuriérom alebo poštou ako doporučený balík na adresu.

Pokiaľ sa po prijatí vráteného tovaru a jeho prekontrolovaní nevyskytnú žiadne komplikácie, do 14 dní od prijatia tovaru vrátime peniaze na bankový účet, ktorý bol zapísaný v dokumente o odstúpení od zmluvy.

 

3. Výmena tovaru

Ponúkame možnosť výmenu tovaru. Výmena tovaru je možná, pokiaľ ste zistili, že Vám nesedí rozmer alebo dekor výrobku alebo máte na to iný dôvod. V prípade výmeny tovaru je nám potrebné napísať požiadavku na info@addekor.sk, kde doriešime všetky detaily ohľadne výmeny tovaru. Pôvodný tovar nám bude potrebné vrátiť späť. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Tovar je nám možné vrátiť na našu adresu(viac informácií v bode č. 4) .

4. Adresa pre vrátenie / výmenu tovaru

V prípade, že ste sa rozhodli dopraviť výrobok na základe reklamácie, výmeny tovaru alebo odstúpenia od zmluvy vy, je potrebné nám tovar bezpečne zabaliť aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Pri výmene tovaru alebo odstúpení od zmluvy hradí prepravné náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľPokiaľ bude tovar odoslaný na dobierku, nebude prebratý.

Adresa pre vrátenie tovaru: 

AD dekor, s. r. o.
Lánová 480/2
029 43 Zubrohlava
+421 903 994 997
info@addekor.sk

5. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@addekor.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na svoju otázku, stále nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu alebo telefónu.